Mamma

Behandla mumiebär av blåbär Vad orsakar blåbärsmummibärsjukdom
Primära infektioner av mumiebärsjukdom av blåbär initieras av vindburna sporer som kallas ascosporer. Dessa sporer frigörs från svampar (apothecia) so...