Tång

DIY Tånggödsel Gör gödsel av tång
DIY-tånggödselmedel kan göras genom att helt enkelt slipa eller pulverisera torkad tång och strö det runt växter. DIY-tånggödselteer tillverkas genom ...
Tång som en naturlig gödsel
Användningen av tång som organiskt gödselmedel i jordbruket kompenserar bristen och bristen på växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium och locka...
Tånggödsel Fördelar Gödning med tång i trädgården
Berikar jorden Tång är ett bredspektrum gödningsmedel som är rikt på fördelaktiga spårmineraler och hormoner som stimulerar växttillväxt. Tång innehål...
Använda tång för kompost Lär dig hur du komposterar tång
Kompostering av tång är lika enkelt som att lägga handfull tång tillsammans med annat organiskt material precis som med något annat komposterbart mate...