Galax

Vad växer galaxväxter i trädgårdar?
Vad används Galax växt till?Vad är ett Galax Leaf?Var växer galaxblad?Hur växer du Galax?Hur ser galaxblad ut?Kan du transplantera Galax?Är Galax ett ...