Irländska

Vad är en irländsk potatis - Lär dig mer om irländsk potatis historia
Var har irländsk potatis sitt ursprung?Varför var potatis så viktigt i Irland?Varför skyller irländarna engelsmännen för potatis hungersnöd?Varför äls...