Jojoba

Jojoba Garden Uses - Tips om hur du använder Jojoba Oil i trädgården
Jojoba Garden Uses - Tips om hur du använder Jojoba Oil i trädgården. Trädgårdsoljor inkluderar mineralolja och andra petroleumsderivat samt växtbaser...
Jojoba Plant Care Care för odling av Jojoba-växter
Växterna etablerar sig lätt om de erbjuds ett varmt, torrt klimat, väldränerad jord och lite bevattning. Växande jojoba-växter är lättast i sandjord, ...