Kängurur

Känguru avskräckande hur man kontrollerar kängurur i trädgården
Ett uppenbart sätt att kontrollera känguruer är att installera växter som inte är attraktiva för dem....Starkt doftande örter eller buskar erbjuder va...
Skador orsakade av kängurur - Hur man håller känguruer ur min trädgård
Det bästa sättet att minska känguruplantskador och hålla känguruer utanför din trädgård är att göra området oönskat som livsmiljö. Trim tillbaka träd ...