Lösstridighet

Loosestrife Gooseneck Variety Information About Gooseneck Loosestrife Flowers
Svanhalsens löstryckväxt växer lågt och sprider sig till cirka 3 fot (1 m.), vilket gör det till ett utmärkt markskydd. Det är i samma familj som prim...