Pimpsten

Vad används pimpsten för tips om hur du använder pimpsten i jord
Det finns många fördelar med att odla växter i pimpsten. Det minskar vattenavrinning och gödsling genom att öka jordabsorptionen i sandjord. Det absor...