Puya

Blue Puya Plant Information - Vad är turkos Puya
Den blå Puya-växten, eller Turkos Puya, är en bromeliad och nära besläktad med ananas. ... Växten är ett sällsynt exemplar som kommer från Chile i And...