Repotera

Konsten att repotting
Vad är syftet med omplantering av växter?Vad betyder repotting??Är det nödvändigt att ompotta?Skadar växter ompottning?Ska du alltid vattna efter ompo...