Flacka

Vad är Rove Beetles Hur man identifierar Rove Beetle ägg och larver
Äggen, som är små, är svåra att se. Rovskallarver, som övervintrar i bladmaterial eller i jorden, har ett platt utseende. De är i allmänhet benvita me...