Rajgräs

Översåda gräsmattor med gräs
Etablering. Vid översåning i en etablerad gräsmatta, applicera 5 pund rågräs per 1000 kvadratmeter. Detta ska ge gräsmattan ett grönt lock utan att or...
Information om flerårig rajgräs Lär dig om flerårig rajgräsanvändning och vård
Vad används flerårig rajgräs till?Hur bryr du dig om flerårig rajgräs?Vad används rajgräs till?Hur länge lever flerårig rajgräs?Kommer raigras att kvä...
Årlig vård av gräs - Tips för plantering av årlig gräs
Tips för plantering av årligt gräsgräs Ryggräs gror i varma eller svala jordar. Du bör jordbearbeta jorden och riva den fri från skräp och stenar. Se ...