Urushiol

Vad är Urushiol Oil Lär dig om Urushiol Plant Allergies
Vad är urushiololja? Det är ett toxin som reagerar vid hudkontakt, vilket i många fall skapar blåsor och utslag. Oljan används för växtförsvar och säk...