Tråd

Cole Crop Wire Stem Disease - Behandla Wire Stem In Cole Crops
Vilket giftigt ämne finns i kolgrödor?Vad är trådstam?Vad är Wirestem?Vilken typ av grödor som lätt får sjukdomar?Vad menar du med Cole crop?Kan männi...