Klimat

Trädgårdsklimatförändringar Hur påverkar klimatförändringar trädgårdar
Högre medeltemperaturer och skiftande nederbördsmönster gör att växter blommar tidigare och skapar oförutsägbara växtsäsonger. ... Klimatskiftningar i...
Insekter och klimatförändringar Studien av fenologi
De fenologiska register som har lagrats under många år av många forskare runt om i världen ger mycket värdefull information för att spåra klimatföränd...